2015

Daniel Behrendt - Kante
6. November - 19. Dezember 2015


    Marie Carolin Knoth - Januszeichen
Spot* Eric Keller - Ein Date am Kanal
11. September - 24. Oktober 2015


    
ETAGE - Hans Bohlmann, Christian Brandl, Michael Dietze, Jan Dörre, Falk Gernegroß,
Mandy Kunze, Matthias Ludwig, Susanne Wurlitzer
29. Mai - 25. Juli 2015


  
   Eröffnungsausstellung in neuen Räumen
24. April - 23. Mai 2015


    ART KARLSRUHE
Behrendt, Brandl, Dörre, Dutoit, Kloppstech, Knoth, Ludwig, Rochhausen

5. - 8. März 2015


    Aus dem Depot - Accrochage
20. Februar - 20. März 2015


    Auf Papier - Sebastian Burger, Claudia Rößger, Robert Schmiedel

17. Januar - 14. Februar 2015